MH
Turniej 118
Losuj Total Dypa
Runda 7
Runda 6
Runda 4
Runda 3
tryb przeglądania
Start
 
Runda 2
Runda 5
Runda 8
Mistrz!
wygrany do C1
---
---
---
---
Mecz 13
B1
---
---
---
---
Mecz 12
---
---
---
---
Mecz 9
A1
---
---
---
---
Mecz 10
A2
---
---
---
---
Mecz 7
---
---
---
---
Mecz 8
---
---
1
*
Śliwakowski Sebastian
Wanatowicz Jarosław
*
Mecz 1
8
*
Lipiński Michał
Chalczyński Kamil
*
5
*
Kurtyka Barbara
Lesiński Tomasz
*
Mecz 2
4
*
Terechowicz Witold
Kielar Mirosław
*
3
*
Pitak Augustyn
Pitak Arkadiusz
*
Mecz 3
6
*
Bielka Norbert
DYP TOTAL
*
7
*
Listoś Magdalena
Golonka Bartosz
*
Mecz 4
2
*
Lamperska Anna
Ślusarski Walter
*
---
---
Mecz 5
przegrany do A2
---
---
---
---
Mecz 6
przegrany do A1
---
---
---
---
Mecz 11
przegrany do B1
---
---
---
---
Mecz 14
C1
---
---
---
---
1
---
---
2
---
---
3
---
---
4
---
---
5-6
---
---
5-6
---
---
7-8
---
---
7-8